Privacy

Deze privacyverklaring informeert u over hoe BSD-Security B.V. omgaat met uw persoonlijke gegevens en privacy op hun website. Lees verder om te begrijpen welke informatie wordt verzameld, waarom deze wordt verzameld en hoe BSD-Security uw gegevens beschermt.

Privacyverklaring van BSD-Security B.V.

Deze privacyverklaring informeert u over hoe BSD-Security B.V. omgaat met uw persoonlijke gegevens en privacy op hun website. Lees verder om te begrijpen welke informatie wordt verzameld, waarom deze wordt verzameld en hoe BSD-Security uw gegevens beschermt.

1. Inleiding

BSD-Security B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Met deze privacyverklaring informeren wij u over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens.

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

BSD-Security B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BSD-Security, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BSD-Security verstrekt. BSD-Security kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam

  • Uw adresgegevens

  • Uw telefoonnummer

  • Uw e-mailadres

  • Uw IP-adres

3. Waarom BSD-Security gegevens nodig heeft

BSD-Security verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

4. Hoe lang BSD-Security gegevens bewaart

BSD-Security bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

5. Delen met anderen

BSD-Security verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. In kaart brengen websitebezoek

Op de website van BSD-Security worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BSD-Security gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar h.boxma@bsd-security.nl. BSD-Security zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8. Beveiliging

BSD-Security neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

9. Contactinformatie

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u contact opnemen via h.boxma@bsd-security.nl.

Dit document is voor het laatst aangepast op: 2/12/2024